Tjänster

Här är några exempel på de tjänster vi erbjuder:

  • Entreprenadbesiktning (certifierad enligt SBR och Rise)
  • Färdiga handlingar för generalentreprenad, ramhandlingar för totalentreprenad
  • Bygglovshandlingar, förfrågningshandlingar
  • Relationshandlingar, underhållsplaner, drift- och skötselinstruktioner
  • Sakkunnigutlåtanden, funktionsbeskrivningar
  • Mätningar och injusteringar av VVS-system, (injustering)
  • Optimering av energi-, värme- och kylsystem (injustering)
  • Värme- och kylbehovsberäkningar, värmepumpar med mera
  • Statusbesiktningar och åtgärdsprogram